Mobile - Everything is Connected 470

[Infographic] – Xu hướng Mobile thay đổi Thế giới 2014-2016.

AdTechVietnam – Xu hướng Mobile thay đổi Thế giới 2014-2016. Mọi thứ đang thay đổi rất nhanh: cách mà chúng ta kinh doanh & làm việc, cách mà chúng ta yêu thương, cách mà chúng ta đang sống. Ngày hôm nay “Internet trong mọi sự vật” đang kết nối mọi thứ xung quanh ta. #BetterConnectedWorld.

Hội nghị Mobile World Congress 2014, 24-27.02.2014 tại Barcelona, Spain > http://www.mobileworldcongress.com/keynote-speakers/

Mobile - Everything is Changing - BetterConnectedWorld 2014

Mobile – Everything is Changing – BetterConnectedWorld 2014